Zalewiska na drodze ekspresowej S86 – problem z odwodnieniem?

Na trasie ekspresówki S86, którą można przemierzyć między Katowicami a Sosnowcem, istnieją dwa punkty, w których po każdej ulewie pojazdy gubią przyczepność na zalanych odcinkach. Najbardziej utytułowanym miejscem jest węzeł Agata, położony obok sklepu z meblami Agata i hipermarketu IKEA w Katowicach. W bieżącym roku wielokrotnie dochodziło tam do sytuacji, kiedy intensywne opady zmuszały do interwencji strażaków. Ich zadaniem było odpompowanie wody z rozlewisk powstałych pod wiaduktem, przez który przebiega droga ekspresowa S86.

Drugim znaczącym miejscem na tej ekspresówce, jednej z najkrótszych w kraju, długiej na niecałe 6 km, jest obniżenie terenu w pobliżu salonu samochodowego Mercedes w Sosnowcu oraz po przeciwnej stronie przy centrum logistycznym Hillwood. Tam również po intensywnych deszczach tworzą się duże „jeziora”.

W obu lokalizacjach istnieje realna możliwość, że inwestycje mające na celu poprawę sytuacji rozpoczną się i zostaną zakończone już w nadchodzącym roku. Niewątpliwie szybkim tempem postępować będzie modernizacja systemu odwodnienia i przepompowni w Sosnowcu. W tym przypadku wyłoniono już najkorzystniejszą ofertę od firmy Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa. Firma planuje realizację inwestycji za kwotę niemal 10,9 mln złotych i proponuje dodatkowo wydłużenie okresu gwarancji jakości o 4 lata.

Warto podkreślić, że obszar, z którego usuwane są nadmiary wody z tego miejsca, ma rozmiar prawie 18 boisk piłkarskich.

Planowane jest wyposażenie nowej przepompowni w energię elektryczną dostarczaną przez nową stację transformatorową, która powstanie na terenie inwestycji, oraz przez modernizowane linie energetyczne znajdujące się na terenie starej przepompowni. Ponadto planowane jest zamontowanie nowego oświetlenia oraz budowa nowych dróg na terenie przepompowni i przebudowa drogi dojazdowej z ekspresówki.

Całość tych działań ma zostać wykonana w ciągu roku od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Jeżeli nie pojawią się zastrzeżenia ani sprzeciwy podczas przetargu, kontrakt może zostać sfinalizowany jeszcze w tym roku.