Socjoterapeutyczna świetlica dla młodych mieszkańców Sosnowca otwiera swoje drzwi

W Sosnowcu, przy ulicy Jodłowej, ruszyła nowa placówka o profilu socjoterapeutycznym. Fundacja EPIKUR jest instytucją stojącą za jej utworzeniem, w ramach realizacji programu skierowanego na profilaktykę i wychowanie dzieci oraz młodzieży na lokalnym poziomie.

Motywem przewodnim powstania tej placówki były potrzeby dzieci. Świetlica kieruje swoje usługi do podopiecznych w wieku od 7 do 15 lat z pobliskiego osiedla Kalinowa. Szczególnie zadbano o tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i mają tendencję do problematycznego zachowania. Od poniedziałku do piątku podczas popołudniowych godzin mogą tutaj korzystać z zapewnionej przez świetlicę oferty – uczyć się, robić zadania domowe, grać w gry, ale także porozmawiać ze specjalistami o swoich problemach – jak wyjaśnia Monika Holewa, pełnomocniczka prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Placówka oferuje różne formy zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, w których dzieci będą miały okazję do wycieczek i zwiedzania. Dodatkowo, będzie możliwość skorzystania z programów pedagogicznych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych. Co ważne, specjalistyczna pomoc zostanie udostępniona również rodzicom – informuje Katarzyna Korusiewcz z fundacji EPIKUR. Dzieci w godzinach 15.30-19.30 mogą liczyć na różnorodne formy aktywności, od pomocy w nauce czy odrabianiu lekcji, przez wspólne gotowanie, aż po wsparcie psychologiczne i wyjścia poza teren świetlicy.

Adaptacja miejsca pod placówkę była możliwa dzięki przekształceniu pomieszczeń będących wcześniej w posiadaniu miasta. Prace adaptacyjne pochłonęły koszt rzędu 220 tysięcy złotych, a całkowity wydatek gminy na ten cel przekroczył nieco 300 tysięcy złotych. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapewnia jednak, że wartość takich miejsc jest nieoceniona i priorytetem dla miasta będzie tworzenie ich jak najwięcej.