Zasady nowego kontraktu na odbiór odpadów w Sosnowcu – utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie

Ze względu na wejście w życie nowej, dwuletniej umowy na zbieranie i transport odpadów komunalnych z Sosnowca od 1 czerwca 2024 r., zostały już ujawnione stawki za usługi związane z wywozem śmieci. Często nowa umowa oznacza podwyżkę ceny, szczególnie w kontekście sytuacji gospodarczej ostatnich dwóch lat, uwzględniając stale rosnącą inflację, która wynosiła nawet kilkanaście procent. Wydawało się więc, że opłata za wywóz odpadów może wzrosnąć.

Jednak mieszkańcy Sosnowca mogą odetchnąć z ulgą. Stawka za usługi związane z wywozem śmieci pozostanie bez zmian na poziomie 27,7 zł miesięcznie od jednej osoby za odpady segregowane. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zapewnia, że nowe postanowienia umowy, obowiązujące od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r., będą gwarantować mieszkańcom, że opłaty nadal będą jednymi z najniższych wśród dużych miast regionu.

Za zbieranie i transport odpadów będzie nadal odpowiedzialna firma Remondis MPGO Sosnowiec, mająca swoją siedzibę przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu. Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi aktualnie obejmuje 174 763 mieszkańców tego miasta (liczba ta oparta jest na złożonych deklaracjach) oraz 2410 nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Analiza danych za rok 2023 pokazuje, że w ramach Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zostało zebranych 67 630,30 ton odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz 4 360,50 ton w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych „Ekostacja Juliusz”. Aktualna stawka opłat za wywóz odpadów – 27,70 zł od osoby – obowiązuje od grudnia 2020 roku.