Ośrodek Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu kończy czteroletni unijny program, edukując 250 specjalistów z zakresu psychologii dziecięcej

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu podsumowało realizację czteroletniego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach tej inicjatywy, prawie 250 ekspertów zdobyło kwalifikacje niezbędne do skutecznego działania w systemie psychiatrii dzieci i młodzieży w naszym kraju. Specjaliści, którzy ukończyli szkolenia w ramach tego projektu, już teraz aktywnie pracują z pacjentami, będąc zatrudnionymi zarówno w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i różnych jednostkach oświatowych czy instytucjach pomocy społecznej.

Niniejszy projekt stanowił jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat, skoncentrowanych na wsparciu publicznego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Na mocy tego projektu, swoje kompetencje rozwijało 42 psychologów klinicznych, 46 psychoterapeutów, 106 terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży oraz 54 psychiatrów. Uczestnicy zgłębili wiedzę i opanowali umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z młodymi ludźmi, potrzebującymi wsparcia na płaszczyźnie psychicznej i terapeutycznej.

– Ten projekt stanowił ogromną pomoc dla systemu zdrowotnego dzieci i młodzieży. Doskonale wpisywał się w cele reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, a także w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – podkreśla prof. hab n. med. Małgorzata Janas-Kozik, odpowiedzialna za reformę psychiatrii dzieci i młodzieży jako pełnomocnik ministra zdrowia.

Prof. Bernadetta Izydorczyk, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej, zaznacza rosnące zapotrzebowanie na specjalistów świadczących opiekę psychologiczną dzieciom. – Obecnie mamy do czynienia z dużą liczbą zaburzeń psychosomatycznych, psychicznych, depresyjnych i innych związanych z pandemią czy wojną. Wiele z nich wymaga integracyjnego podejścia do leczenia, nie tylko leczenia medycznego, ale i wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego czy społecznego – wyjaśnia.

Dr Andrzej Siwiec, prezes zarządu Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu, podkreśla rolę placówki w edukacji specjalistów. – Cieszę się i jestem dumny, że z sukcesem zakończyliśmy ten niezwykle potrzebny obecnie projekt, który pozwolił na podniesienie kompetencji dotychczasowych specjalistów albo wykształcenie nowych kadr niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce.

Projekt „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” był realizowany od 19 grudnia 2019 do 31 października 2023, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 8 363 806 zł, z czego 7 049 015,69 zł stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 1 063 040,31 zł to było dofinansowanie celowe. Wkład własny wyniósł natomiast 251 750 zł.