Sosnowiec zasila szeregi międzynarodowych partnerów sieci WELDI

Odkąd czerwiec 2023 roku nadszedł, Sosnowiec dołączył do grona dziesięciu miast partnerskich w ramach sieci WELDI, czyli Godne i dobre warunki dla Nowej Lokalnej Migracji. Wśród partnerów znajdują się takie samorządy jak Utrecht z Holandii, Seine-Saint-Denis we Francji, Fundão w Portugalii, Albacete w Hiszpanii, Timisoara i Cluj-Napoca w Rumunii, Osijek na Chorwacji oraz Lampedusa we Włoszech i Liège w Belgii.

Na dniach 15-16 listopada 2023 r., odbyło się pierwsze spotkanie ponadnarodowe organizowane przez partnerów sieci WELDI. Odbyło się ono w chorwackim Osijek, gdzie partnerzy mieli okazję do skonfrontowania swoich planów i omówienia działań przyszłościowych w kontekście projektu. To spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany pomysłów, dzielenia się doświadczeniami i pogłębiania wzajemnej współpracy między różnymi miastami. Wynikiem tej synergetycznej współpracy było założenie podkomitetu ekspertów skupionych w sosnowieckich ośrodkach akademickich, którzy będą współpracować z partnerami na arenie międzynarodowej.

Podczas dwudniowego zjazdu, odbywały się także warsztaty, które dawały uczestnikom możliwość wspólnego tworzenia narzędzi i rozwiązań na problemy, z którymi borykają się obecnie miasta partnerskie. Reprezentanci różnych miast spotkali się również z delegatami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Osijeku, Centrum dla Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci oraz Centrum na rzecz Pokoju, Przeciwdziałania Przemocy i Praw Człowieka.

Sieć WELDI ma swój własny budżet, który jest finansowany z URBACT IV, Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich.