Sosnowieckie sklepy posiadały 80 litrów nielegalnego płynu do e-papierosów

Angażowanie się w nielegalne praktyki w celu uniknięcia płacenia podatku akcyzowego jest działaniem zabronionym. Służby skarbowe rutynowo przeprowadzają takie kontrole, aby zabezpieczyć interesy skarbu państwa i zahamować rozwój szarej strefy. Płyny do e-papierosów zyskały w ostatnim czasie ogromną popularność, przez co ich produkcja i dystrybucja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. W kwietniu funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w sklepie VAPE zlokalizowanym na terenie Sosnowca, który zajmował się internetową sprzedażą płynów do e-papierosów.

Po otrzymaniu dostarczonego zamówienia okazało się, że zakupione przedmioty to płyny do papierosów elektronicznych pozbawione polskich znaków akcyzy. W związku z tym przeprowadzono oględziny, które doprowadziły do przepadku ponad 80 litrów płynów do papierosów elektronicznych. Ponadto ujawniono, że podobne płyny były produkowane i pakowane w sklepie – podaje śląska KAS.

Śląska KAS podkreśla, że tworzenie, przenoszenie i pakowanie wyrobów o niezerowej stawce akcyzy jest dopuszczalne wyłącznie w składzie podatkowym. Za wytworzenie płynu do papierosów elektronicznych nie uważa się ręcznego wytworzenia płynu przez konsumenta w domu na własny użytek.