Sosnowieckie wodociągi rozpoczną pracę nad wymianą sieci

Inwestując w ten projekt, stara droga zostanie rozebrana, aby zrobić miejsce dla nowych ulepszeń. Te ulepszenia nie tylko poprawią jakość wody dla mieszkańców, ale także zapewnią nowe chodniki i drogi. Przebudowa ulicy Sławkowskiej obejmie dodanie nowego chodnika na całej długości projektu, który rozciąga się na ponad kilometr od ulicy Jałowcowej do ulicy Pekińskiej. Dodatkowo odnowiona zostanie nawierzchnia na tym odcinku. Nowy asfalt otrzyma również główny odcinek ulicy Dojazdowej i Pekinskiej.

Sosnowieckie Wodociągi realizują obecnie projekt w ulicach Sławkowskiej, Dojazdowej, Pekińskiej i Piłsudskiego, w wyniku którego powstanie kilka kilometrów nowej sieci wodociągowej, a także nowe chodniki i drogi. Całkowity koszt tych inwestycji szacowany jest na prawie 6,6 mln zł. Projekt, który rozpoczął się w sierpniu 2021 roku, zakłada przebudowę sieci wodociągowej i obejmie 3,6 km sieci. Dodatkowo w ramach projektu powstanie 1,5 km nowej drogi i kilometr nowego chodnika, a projekt jest już w końcowej fazie.

Cała inwestycja związana z wymianą instalacji łącznie będzie kosztowała pięć milionów złotych.