Spotkanie rekrutacyjne Policji z młodzieżą na Akademii HUMANITAS w Sosnowcu

Podczas sobotniego popołudnia, funkcjonariusze sosnowieckiej Policji spotkali się ze studentami Akademii HUMANITAS. Wizyta miała na celu zainteresowanie przyszłych absolwentów kierunków takich jak: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Prawo, Zarządzanie, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna możliwością wstąpienia do służb mundurowych. Podczas spotkania, studenci dowiedzieli się więcej na temat codziennych obowiązków policjanta, procesu rekrutacji oraz warunków pracy na poszczególnych stanowiskach.

Policjanci podkreślali, że praca w ich szeregach to nie tylko duże wyzwanie i odpowiedzialność, ale także satysfakcja z pomagania innym. Podczas rozmów omawiano także kwestię stałego wynagrodzenia oraz innych przywilejów finansowych związanych z pracą w Policji.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzieli się, jakie zadania czekają na policjantów w różnych pionach sosnowieckiej komendy, takich jak wydział kryminalny, ruchu drogowego, prewencji czy do walki z przestępczością gospodarczą. Policjanci dzielili się również swoimi doświadczeniami związanymi ze służbą.

Druga część spotkania była poświęcona omówieniu procesu rekrutacji i warunków pracy w Policji. Przedstawicielka zespołu kadr i szkolenia szczegółowo opisała etapy rekrutacji i przedstawiła informacje na temat wynagrodzenia policjantów.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku w godzinach 13.15-14.15. Tym razem zaproszenie skierowane jest do studentów kierunków: Elektroradiologii, BHP, Informatyki oraz Dietetyki. Spotkanie odbędzie się w sali numer 309.

Wszystkich, którzy myślą o wstąpieniu do Policji, zapraszamy na stronę „Zostań Śląskim Policjantem”, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji oraz na stronę „Cykl spotkań dla studentów z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu (Akademia Humanitas)”.