Tablica upamiętniająca Biskupi Komitet Pomocy odsłonięta w Sosnowcu

Nieopodal parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny mieszczącej się na ulicy Skautów 1 w Sosnowcu, 2 września o 18.00 miała miejsce uroczystość odkrycia tablicy dedykowanej Biskupiemu Komitetowi Pomocy. Miasto Sosnowiec i Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980” były organizatorami tego ważnego wydarzenia.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, po której nastąpiło ceremonialne odsłonięcie tablicy umieszczonej na elewacji kościoła. Tablicę poświęcił bp. Grzegorz Kaszak. Po skończeniu części oficjalnej, goście mieli możliwość zwiedzenia wystawy o nazwie „Solidarni z. Wsparcie dla śląsko-dąbrowskiej w latach 1981-1989” oraz skorzystania z przygotowanego poczęstunku.

Pomysł stworzenia tej tablicy zrodził się już w 1989 roku, ale dopiero w 2018 roku zaczęto podejmować konkretne działania w tym kierunku. Inicjatorem był Andrzej Rozpłochowski, jednak nie uzyskał on zgody od konserwatora zabytków. Po jego śmierci, Jan Cegielski, który obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie 1980”, podjął decyzję o kontynuacji tej sprawy. W swojej relacji podkreślił, ile radości dało mu zakończenie tego projektu, mimo że wiązało się to z dużym nakładem pracy.

Podstawowym celem Biskupiego Komitetu Pomocy była inicjacja i koordynacja działań charytatywnych na rzecz osób internowanych i uwięzionych oraz ich najbliższych. Komitet udzielał pomocy innym osobom potrzebującym wsparcia, a sekcja informacyjna prowadziła dokładny rejestr osób represjonowanych (internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy czy usuniętych ze szkoły).