Trzy miesiące zamknięcia części przejścia pod dworcem PKP na stacji Sosnowiec Główny

Rozważając całość linii kolejowej pomiędzy Będzinem, Sosnowcem a Katowicami Szopienice Południowe, mozna zauważyć znaczny postęp prac. Wyłączona z eksploatacji stacja Będzin jest obecnie przebudowywana, by w przyszłości pełnić funkcję stacji towarowej. W Sosnowcu Środula przy ulicy Chemicznej trwa budowa nowego przystanku oraz podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów. Całość prac pozwoli na usprawnienie kursowania pociągów w aglomeracji dzięki dobudowie dwóch torów na trasie Będzin – Sosnowiec – Katowice Szopienice Południowe.

Prace modernizacyjne prowadzone są na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. w latach 2023 – 2027. Całość zadania szacowana jest na kwotę 785 milionów złotych netto, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.