Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu uczą się reagować na przemoc i hejt w ramach kampanii edukacyjnej

Zajęcia edukacyjne, skierowane do uczniów klas V i VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, zostały zorganizowane przez przedstawicieli Komisariatu Policji II w mieście. Celem spotkań, odbywających się w ramach kampanii społecznej „Nie reagujesz – akceptujesz”, jest uświadomienie młodzieży, jak ważna jest odpowiednia reakcja na sytuacje naruszeń prawa, takie jak cyberprzemoc czy hejt.

Nasi dzielnicowi z Komisariatu Policji II odwiedzili Szkołę Podstawową nr 6 w Sosnowcu, prowadząc pogadanki na temat niebezpieczeństw płynących z obojętności społecznej. W ramach tych spotkań policjanci podkreślali, jak istotne jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i naruszenia prawa, które mają miejsce w otoczeniu dzieci. Poruszona została również kwestia braku reakcji osób będących świadkami wybryków chuligańskich lub przestępczych, które często wynika z obojętności, strachu lub nieświadomości.

Zdaniem policjantów, brak reakcji społecznej na przestępstwa lub wykroczenia może mieć poważne skutki. Często jest interpretowany przez sprawców jako akceptacja ich działania, co utrudnia działanie organów ścigania. Ważnym elementem budowania społeczeństwa bezpiecznego jest zatem przekazanie jasnego sygnału, że nieakceptowalne zachowanie nie zostanie bez odpowiedzi. Szybka i zdecydowana reakcja społeczeństwa zwiększa szansę na schwytanie sprawcy i zapewnia, że poniesie on konsekwencje swojego czynu.