Uroczyste nominacje na nowe stanowiska w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

W dniu wczorajszym, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, mł. insp. Sławomir Zagrobelny przeprowadził uroczystą ceremonię wprowadzenia nowych osób na stanowiska kierownicze. Byli to Komendant Komisariatu III, Zastępca Komendanta Komisariatu V, Naczelnik Wydziału Prewencji oraz jego Zastępca. Akt nominacyjny wręczono każdemu z nich w obecności zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej komendy.

Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i zgromadziła licznych ważnych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, Monika Holewa, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Anna Jedynak-Rykała, Prokurator Rejonowy, Damian Kabała oraz jego Zastępca, Michał Łukasik. Na ceremonii pojawiła się także reszta kadry kierowniczej oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej.

Z dniem 16 maja 2024 roku Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, mł. insp. Sławomir Zagrobelny, dokonał formalnej nominacji na stanowiska kierownicze. Podinspektor Andrzej Szczerba został mianowany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III, zaś podkomisarz Łukasz Masina obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V. Dodatkowo, podkomisarz Mateusz Ciszewski objął pozycję Naczelnika Wydziału Prewencji, a jego Zastępcą został podkomisarz Marcin Krawiec.

Życzymy nowo mianowanym i powołanym wielu sukcesów na ich nowych stanowiskach!