W 2023 roku w Sosnowcu powstanie biuro do zwalczania cyberprzestępczości

CBŚ będzie miało siedzibę w budynku Komendy Miejskiej Policji, który wcześniej znajdował się na rogu ulic Teatralnej i Piłsudskiego. Centralne Biuro do Walki z Cyberprzestępczością to kolejna instytucja, która znalazła się w Sosnowcu. W kwietniu w budynku dawnej Szkoły Realnej otwarto Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Nastąpił powrót instytucji centralnych, w tym Sądu Rejonowego. Mówiłem o tym wielokrotnie – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. 'To wspaniała rzecz dla Sosnowca i pokazuje, jak bardzo miasto zyskało na znaczeniu w Polsce. Liczę, że renowacja zostanie przeprowadzona szybko’.

Jednostka CBŚP Policji odpowiada za ogólnokrajowe działania mające na celu rozpoznawanie i ściganie przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, a także zapobieganie im, wykrywanie i ściganie sprawców. Na czele CBŚ stoi Komendant Główny Policji. W CBŚ mogą być zatrudnione osoby posiadające umiejętności w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Policjanci mogą podejmować zadania dochodzeniowe, rozpoznawcze i śledcze zgodnie z ustawą o Policji. W Sosnowcu, między innymi, prowadzone są obecnie działania rekrutacyjne.