Wspólny marsz przeciwko przemocy w Sosnowcu

W Sosnowcu odbył się marsz, w którym uczestniczyły osoby z różnych grup wiekowych – dzieci, młodzież oraz dorośli. W sumie zgromadziło się kilkaset osób, które wspólnie postanowiły stanąć w opór przeciw wszelkim formom agresji. Głównym celem tego marszu było głoszenie hasła „stop” dla przemocy zarówno fizycznej, jak i werbalnej, ale także promowanie postaw tolerancji i szacunku względem innych ludzi oraz wsparcia ofiar agresji.

Marsz zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeszedł ulicami Sosnowca. Uczestnicy, trzymając ramię w ramię i dzierżąc transparenty, wyrażali swój sprzeciw wobec przemocy w społeczeństwie. Matylda, uczennica klasy VIII szkoły podstawowej, podkreśla konieczność zapobiegania sytuacjom prowadzącym do nieszczęść oraz mówienia o tym możliwie szeroko: „Takie sytuacje się zdarzają i trzeba temu zapobiec oraz informować jak najwięcej osób”.

Dzieci i młodzież z różnych szkół w Sosnowcu przyłączyły się do marszu razem z dorosłymi, pokazując swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie przemocy oraz tworzenie pozytywnych relacji między mieszkańcami miasta. Ten zjednoczony ruch stanowi ważne przesłanie o społecznym potępieniu wszelkich przejawów agresji i wspólnym dążeniu do wzajemnego szacunku oraz tolerancji.