Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla osób niepełnoletnich obowiązujący od początku 2024 roku

Na mocy przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2024 roku, osoby poniżej 18. roku życia nie mogą nabywać napojów energetyzujących, zawierających kofeinę lub taurynę. Również na terenie jednostek oświatowych oraz w przypadku automatu do sprzedaży, stosowanie nowych regulacji jest obowiązkowe. Niedopuszczalna jest sprzedaż tych produktów osobom niepełnoletnim i za złamanie tego zakazu grozi grzywna do 2 tysięcy złotych.

Ustawa, która została uchwalona 17 sierpnia 2023 roku i opublikowana 11 dni później, precyzyjnie definiuje jakie produkty objęte są zakazem. Napoje energetyczne, czyli takie które zawierają taurynę lub kofeinę, nie mogą być sprzedawane osobom poniżej 18. roku życia. To ograniczenie dotyczy również placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych czy bibliotek pedagogicznych oraz automaty do sprzedaży.

Napoje, które są zakwalifikowane jako zawierające dodatek kofeiny lub tauryny, to takie które w swoim składzie mają kofeinę w proporcji przekraczającej 150 mg/l lub taurynę, z wyłączeniem tych substancji, które występują w nich naturalnie. Taką definicję zawiera uchwalona ustawa.

Obowiązkiem producentów i importerów napojów energetycznych jest oznaczenie opakowania produktu w widoczny, czytelny oraz nieusuwalny i trwały sposób informacją „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”. W przypadku złamania tego obowiązku grozi grzywna do 200 tysięcy złotych.

Jeśli sprzedawca ma wątpliwości co do wieku osoby chcącej zakupić napój energetyczny, ma prawo poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek klienta.