Zaplanowane przekształcenie organizacji ruchu drogowego na ulicy Kraszewskiego

Planuje się wprowadzić nową regulację ruchu drogowego na ulicy Kraszewskiego, co ma nastąpić 23 listopada. Powodem tej zmiany są prace drogowe prowadzone na ulicy Hubala-Dobrzańskiego, które mają bezpośredni wpływ na płynność ruchu ulicznego na trasie ulicy Kraszewskiego.

Reorganizacja ta jest niezbędna ze względu na bezpieczny przejazd, zwłaszcza ambulansów kierujących się do Centrum Pediatrii, ale także dla ochrony najmłodszych mieszkańców miasta. Mając na uwadze ten cel, na ulicy Kraszewskiego zostaną ustawione tablice informujące o zakazie parkowania.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zastosowanie się do nowych wytycznych i unikanie pozostawiania swoich pojazdów na ulicy Kraszewskiego. Należy pamiętać że każda sekunda może okazać się kluczowa w procesie ratowania życia dzieci!