Zarządzanie karierą zawodową: ścieżka do osiągnięcia celów

Projektowanie swojej kariery to proces, w którym dana osoba definiuje cele, które chce zrealizować w czasie swojej aktywności zawodowej, kreując tym samym trajektorię swojego rozwoju zawodowego. To działanie ma na celu stworzenie ścieżki, która prowadzi do osiągnięcia tych celów.

Choć ten proces zazwyczaj rozpoczyna się na bardzo wczesnym etapie edukacji, często już w przedszkolu, młode osoby, kiedy przychodzi czas na podjęcie istotnych decyzji dotyczących swojej przyszłości zawodowej, mogą czuć się zagubione. W takim momencie pomoc może okazać się nieoceniona.

Dlatego Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne działające pod auspicjami Urzędu Miasta w Sosnowcu, konkretnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, podejmują inicjatywę wsparcia tych osób. Dzięki ich interwencji młodzi ludzie mogą uzyskać potrzebne wsparcie i drogowskaz, który pomoże im poradzić sobie z tym kluczowym zadaniem.