Podsumowanie statystyk z roku 2023 dotyczących bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

Rok 2023 już za nami, co oznacza, że nadszedł czas na analizę i podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. W odniesieniu do sytuacji na drogach województwa śląskiego, policja zanotowała łącznie 1871 wypadków drogowych. W ich wyniku życie straciło 126 osób, natomiast liczba rannych wyniosła 2172. Policjanci z garnizonu śląskiego zatrzymali także więcej niż 11 tysięcy kierowców po spożyciu alkoholu oraz 1327 osób, które przekroczyły prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Za bezpieczeństwem na drogach województwa śląskiego codziennie czuwało średnio ponad pięćset funkcjonariuszy policji. Analiza danych z roku 2023 pokazuje, że doszło do 1871 wypadków, w skutek których zginęło 126 ludzi a 2172 zostało rannych. Te liczby stanowią spadek w porównaniu do roku 2022, kiedy to odnotowano 1986 wypadków oraz roku 2021, kiedy miało miejsce 2209 zdarzeń. Zmniejszyła się również liczba ofiar śmiertelnych (155 w 2022 i 149 w 2021) oraz rannych (2264 w 2022 i 2586 w 2021).

Analiza danych wykazała również, że w roku 2023 kierowcy pod wpływem alkoholu byli sprawcami 1120 wypadków, które doprowadziły do śmierci 17 osób a 100 osób odniosło obrażenia. Mimo że liczba zdarzeń spadła o 169 w porównaniu do roku 2022, to niestety zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych o 6.

Policja odnotowała w 2023 roku aż 278 tysięcy przekroczeń prędkości na drogach, w tym 1327 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W porównaniu, rok wcześniej zatrzymano 1657 kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Najczęściej przyczyną wypadków drogowych były nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Pomimo obniżenia liczby wypadków i ofiar, policja nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zapewniamy, że w 2024 roku podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby był on jeszcze bezpieczniejszy niż w latach poprzednich.