"Aktywny Samorząd" w Sosnowcu: szansa na uzyskanie funduszy dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Sosnowcu, a konkretnie jego Wydział Zdrowia, ogłasza, że ruszył proces składania wniosków o wsparcie finansowe. Fundusze pochodzą od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są dostępne w ramach programu „Aktywny Samorząd” przewidzianego na rok 2023.

W związku z tym, władze miasta Sosnowiec serdecznie zachęcają wszystkich swoich niepełnosprawnych mieszkańców do stworzenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Następnie, korzystając z tego profilu, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie przez Internet. To możliwe dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia (SOW), który został wprowadzony z myślą o poprawie dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli chodzi o Moduł I programu, wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2023 roku.

Co do Modułu II, termin składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW kończy się 10 października 2023 roku. Dotyczy to wniosków odnoszących się do roku akademickiego 2023/2024.