Pociągi przyszłości dla Kolei Śląskich

Koleje Śląskie niedługo rozpoczną eksploatację nowych składów kolejowych, które będą mogły osiągać prędkość do 160 km/h. W każdym z nich udostępnionych zostanie 186 miejsc siedzących dla pasażerów. Całość inwestycji wynosi ok. 127,5 mln zł, z czego większość funduszy jest pokrywana ze środków budżetu województwa.

– Naszym głównym celem jest rozwijanie transportu kolejowego w naszym regionie. Z radością obserwuję postęp w kierunku współczesnej, komfortowej i ekologicznej mobilności. Tegoroczne wsparcie finansowe dla Kolei Śląskich to kwota rzędu 370 mln zł. Kontrakt na 127,5 mln zł umożliwi nam nabyć nowe pociągi, co zdecydowanie wpłynie na konkurencyjność i jakość oferowanych przez nas usług. Te fundusze pochodzą z budżetu naszego województwa i są ważnym elementem w procesie rozbudowy transportu kolejowego. Pracujemy nad realizacją dużego projektu z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz zakupem dodatkowych składów, które pomogą nam jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę transportową dla naszych mieszkańców i turystów – powiedział Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Umowa obejmuje zakup trzech nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (opcjonalnie liczba ta może wzrosnąć do pięciu), które mają trafić do regionalnego przewoźnika w 2025 roku. Zawarto też warunki dotyczące świadczenia usług serwisowych, dostarczania pakietów naprawczych oraz prowadzenia szkoleń.

Zakupy te powinny przyczynić się do rozwoju sieci połączeń oraz umożliwić sprawną wymianę pojazdów, których czas eksploatacji zbliża się ku końcowi. Dzięki temu Koleje Śląskie będą mogły lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb pasażerów.

Województwo Śląskie informuje, że to dopiero początek działań inwestycyjnych w tym obszarze. W latach 2024 i 2025 planowane jest dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie o następujące kwoty: 20 mln zł w roku 2024 i aż 70 mln zł w roku 2025. Zakup nowego taboru ma być kluczowym przedsięwzięciem finansowanym w ramach nowej perspektywy unijnego wsparcia.