Betlejemskie Światło Pokoju przekazane do rąk policji w Sosnowcu

Przedstawiciele polskiego harcerstwa oddali wczoraj Betlejemskie Światło Pokoju do opieki Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. Symbol ten, będący wyrazem miłości, ciepła i pokoju, został przyjęty przez młodszego inspektora Sławomira Zagrobelnego, pełniącego funkcję Komendanta Miejskiego. W bieżącym roku, motywem przewodnim towarzyszącym tej akcji jest hasło „Czyńmy pokój”.

Harcerze, reprezentowani przez phm. Martę Sadowską – Komendantkę Hufca ZHP oraz pwd. Jakuba Pladka – Zastępcę Komendanta Hufca ZHP, odwiedzili w tym celu komendę w Sosnowcu. W trakcie spotkania przekazali oni Betlejemskie Światło Pokoju, które symbolizuje pokój, miłość, ciepło i nadzieję. Światło to zostało odebrane przez młodszego inspektora Sławomira Zagrobelnego, reprezentującego sosnowieckich policjantów.

Podczas rozmów poruszono również tematykę współpracy między policjantami a harcerzami. Z wdzięczności za pamięć o policjantach oraz pracownikach garnizonu w Sosnowcu, Komendant Zagrobelny przekazał harcerzom serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Od 1991 roku, Betlejemskie Światło Pokoju jest organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego. W ramach tej tradycji, polscy harcerze otrzymują światło od skautów ze Słowacji. Przekazywanie światła następuje cyklicznie – raz odbywa się to na Słowacji, a raz w Polsce. Kraj nasz stanowi jedno z najważniejszych ogniw w tej betlejemskiej sztafecie. Harcerki i harcerze, po otrzymaniu Światła, przekazują je dalej – zarówno do naszych bliskich sąsiadów, jak i na północ, do Szwecji.