Zagłębiowsko-Górnośląska Metropolia zaprezentowała budżet na rok 2024

Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (GZM) ujawniła planowaną wielkość budżetu na rok 2024. Z szacunków wynika, że wydatki metropolii osiągną kwotę około 2,3 miliarda złotych. Największy odsetek tych środków – czyli ok. 1,85 miliarda złotych – zostanie przeznaczony na zagadnienia związane z organizacją transportu publicznego. Plan finansowy na nadchodzący rok został oficjalnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Dochody Metropolii GZM na rok 2024 są prognozowane na poziomie 2,2 miliarda złotych. Kluczowym źródłem dochodów jest ustawowy dochód własny, który zasila przede wszystkim udział metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących teren GZM, obecnie wynosi on 5,75%. Według prognoz, z tego tytułu do budżetu Metropolii powinno wpłynąć około 523 miliony złotych.

Kolejnym elementem budżetu dochodowego są wpłaty od gmin na realizację zadań związanych z komunikacją miejską, przewidywane na poziomie 1 miliarda złotych. Dodatkowo, do budżetu dochodowego Metropolii zostaną wliczone wpływy ze świadczenia usług transportowych, w tym m.in. ze sprzedaży biletów, które szacowane są na kwotę około 248 milionów złotych.

Wydatki Metropolii GZM na rok 2024 są prognozowane na poziomie 2,3 miliarda złotych. Największy udział w wydatkach mają koszta związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej, które w przyszłym roku wyniosą ok. 1,85 miliarda złotych. Na wydatki bieżące zostało przeznaczone około 1,73 miliarda złotych, natomiast na wydatki majątkowe około 117 milionów złotych.

Wydatki bieżące dotyczą głównie organizacji komunikacji pasażerskiej, w szczególności przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych oraz linii metropolitalnych. Z budżetu finansowane będą również utrzymanie infrastruktury przystankowej, obsługa i rozwój systemów obsługujących komunikację pasażerską oraz integracja pasażerska i system taryfowo-biletowy.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych warto wymienić zakup autobusów z napędem elektrycznym i wodorowym oraz wdrożenie i modernizację systemów informatycznych wspierających transport. Do tych zadań należą system Transport GZM i SDIP, czyli System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Dodatkowo przewidziano wsparcie finansowe dla Województwa Śląskiego na realizację kolejowych przewozów pasażerskich w Metropolii. Pojazdy pod szyldem ZTM kursują w 57 gminach – 41 metropolitalnych i 16 spoza jej obszaru. Fundusze zostaną również przeznaczone na organizację linii metropolitalnych i przewozy do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.