Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium: Nowa Era Edukacji Środowiskowej

Z wielką emocją mieszkańcy miasta i regionu obserwują rozwój nowego projektu, który zastąpił dotychczasowe Egzotarium. Inwestycja ta została przekształcona w Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) Egzotarium i ma zostać oficjalnie otwarta 2 grudnia. Umowa na przebudowę, która została podpisana w 2020 roku, doprowadziła do zburzenia istniejącego od 1956 roku budynku Egzotarium, który był trwałym elementem krajobrazu miasta. Teraz nowoczesny obiekt edukacyjny jest gotowy do wdrożenia.

Wewnątrz CEE znajduje się obszerna sala edukacyjna wyposażona w sprzęt technologiczny, takie jak mikroskopy i systemy multimedialne. Sala ta służyć będzie jako miejsce dla lekcji przyrody, biologii i geografii dla uczniów z lokalnych szkół. W sali edukacyjnej będą organizowane warsztaty, wykłady i wystawy, a widok na tropikalne rośliny i zwierzęta dodaje uroku temu miejscu. Dodatkowo budynek gospodaruje minikinem, które oferuje filmy edukacyjne na temat rodzimej flory i fauny.

Zwiedzanie CEE rozpoczyna się od poziomu -1, gdzie znajdują się olbrzymie akwaria zamieszkane przez gatunki ryb z różnych części świata, a także terraria z gadami i owadami. Następnie zwiedzający są prowadzeni do palmiarni na parterze, która nie służy już tylko jako ogród botaniczny. Oprócz roślin, palmiarnia gości też różne gatunki zwierząt. Palmiarnia podzielona jest na trzy strefy: śródziemnomorską, pustynną i tropikalną, każda z własnym mikroklimatem.

Podążając dalej ścieżką edukacyjną, zwiedzający docierają na poziom +1, gdzie znajduje się kolejna sala edukacyjna, przestrzeń wystawiennicza i kino. Jest tu również kawiarnia, w której można odpocząć po zwiedzaniu. Szklana elewacja palmiarni wraz z otaczającym ją terenem pełni również funkcje edukacyjne, prezentując rodzime środowisko szuwarowe.

Jednym z nowych aspektów Egzotarium jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne. Deszczówka spływająca z dachu będzie również wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Ponadto Centrum jest otoczone Parkiem Bioróżnorodności, który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Oferta Mostostalu Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa (lider konsorcjum) oraz Maximus ZBH Sp. z o.o. (partner konsorcjum), wyceniona na 63 967 412,71 zł, została wybrana spośród pięciu ofert w przetargu. Gmina Sosnowiec uzyskała dofinansowanie na kwotę 15,3 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014 – 2020 działanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej.