Edukacyjne spotkania dla uczniów na temat bezpieczeństwa prowadzone przez policjantów

Policjanci z lokalnego komisariatu prowadzą istotne sesje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, w trakcie których omawiane są różnego rodzaju zagrożenia, które mogą ich spotkać. Ostanie ze spotkań, które odbyło się w Szkole Podstawowej numer 17 w Sosnowcu, miało na celu edukację dzieci na temat bezpieczeństwa. Tematem przewodnim prelekcji były niebezpieczeństwa związane z zabawą w nieodpowiednich, niebezpiecznych miejscach, takich jak pustostany.

Zdjęcie dołączone do artykułu ukazuje dwójkę umundurowanych policjantów – dzielnicowych z IV komisariatu – przemawiających do zgromadzonej grupy uczniów podczas spotkania w sali szkolnej. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa podczas codziennych czynności. W szczególności policjanci skupili się na niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą zabawa w opuszczonych, niezabezpieczonych budynkach, co może prowadzić do poważnych urazów, a nawet do śmierci. Mundurowi przypomnieli dzieciom o niemożności przebywania w takich miejscach.

Policjanci podali uczniom konkretne, rzeczywiste przykłady zdarzeń, które miały miejsce z powodu nieostrożności i prowadziły do tragicznego finału. Spotkanie nie ograniczało się jedynie do poruszania tematu zagrożeń – funkcjonariusze podkreślili również konieczność unikania niebezpiecznych sytuacji podczas zabawy oraz ważność informowania rodziców lub opiekunów o swoich planach. Zalecili również omijanie nieznanych, potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

Na zakończenie prelekcji, mundurowi zwrócili uwagę na konieczność uświadamiania najmłodszym o ryzyku, jakie niesie ze sobą zabawa w niezabezpieczonych, niebezpiecznych miejscach. Poradzili, aby czyścić naszym dzieciom bezpieczne miejsca do zabawy, jak plac zabaw. Zaznaczyli również, że wejście na teren pustostanów czy innych niezabezpieczonych obiektów jest surowo zabronione. Apelowali także o reagowanie i zgłaszanie obserwowanych niebezpiecznych sytuacji.