Ekologiczne świętowanie w Sosnowcu: Festiwal Ekologiczny jako podsumowanie europejskiego projektu

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu staje się areną ekologicznego świętowania. W dniach 24-25 października, placówka ta gościć będzie Festiwal Ekologiczny. Wydarzenie to stanowi podsumowanie realizacji projektu ekologiczno-językowego o nazwie „Green Enterpreneurs in action against climate change – GreenAct”, który jest częścią europejskich działań na rzecz ochrony środowiska.

Projekt ten otworzył drzwi dla uczestników do współpracy z partnerami z Norwegii, Portugalii, Macedonii Północnej oraz Turcji. Działania te były skierowane na konkretne cele ekologiczne, takie jak wzrost świadomości młodych ludzi na temat zmian klimatycznych na naszej planecie oraz działań przeciwdziałających temu procesowi. W ramach tych działań powstało między innymi muzeum klimatyczne, platforma GreenAct oraz Syllabus – zbiór lekcji ekologicznych online. Dodatkowo projektem objęto szkoły partnerskie, które promują poprawę jakości środowiska, produkcję energii odnawialnej oraz zachowanie bioróżnorodności. Współpraca naukowo-dydaktyczna z Wydziałem Nauk Przyrodniczych i Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została nawiązana podczas międzynarodowej wizyty partnerskiej w Polsce.

Wydarzenie to będzie pełne nauki, a swoją wiedzą podzielą się zarówno pracownicy Muzeum Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jak i nauczyciele z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. W drugim dniu festiwalu uczniowie oraz nauczyciele Szkół Ponadpodstawowych z Sosnowca będą mieli szansę uczestniczyć w wykładach i warsztatach metodycznych przeprowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwal Ekologiczny zaszczycony został honorowym patronatem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera w Jaworznie.