Termin na złożenie wniosku o rentę rodzinną dla studentów mija pod koniec października

Studenci, którzy zamierzają kontynuować pobieranie renty rodzinnej muszą pamiętać, że do końca października mają możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek taki powinien zawierać zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że nadal kontynuują naukę.

ZUS przypomina, by nie zaniedbywać dopełnienia tych formalności, ponieważ opóźnienie może skutkować utratą prawa do świadczenia za miesiąc październik. Renta rodzinna jest bowiem wypłacana od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganym zaświadczeniem. Jeżeli dokumenty zostaną złożone dopiero w listopadzie, to student nie otrzyma świadczenia za październik.

Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, Beata Kopczyńska, w oficjalnej notatce prasowej zwraca uwagę, że zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby rozpoczynające naukę w październiku oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było ważne tylko do września. Jeżeli jednak zaświadczenie nadal jest ważne, ponieważ zostało wydane na cały okres studiów, nie ma konieczności dostarczania nowego dokumentu do ZUS.

ZUS podkreśla również, że osoby pobierające rentę rodzinną powinny zgłosić przerwanie nauki. Jeżeli tego nie zrobią, ZUS nadal będzie wypłacał rentę, jednak później będzie ona musiała zostać zwrócona razem z naliczonymi odsetkami.

Prawo do otrzymania renty rodzinnej przysługuje osobom uczącym się do 25. roku życia po śmierci jednego z rodziców. Osoba, która ukończyła 16 lat i nadal kontynuuje naukę, ma prawo do dalszego pobierania renty rodzinnego, pod warunkiem dostarczenia do ZUS zaświadczenia potwierdzającego kontynuację edukacji. Zaświadczenie to jest zazwyczaj ważne przez jeden rok nauki.