Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Zagłębiu – pionier w realizacji międzynarodowego programu maturalnego

IV Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica zdobywa miejsce w prestiżowym zestawieniu placówek oferujących międzynarodowy program maturalny, stawiając się na czele szkół w Zagłębiu. „Staszic”, jak jest nieoficjalnie nazywane przez uczniów i pracowników, jest pierwszą szkołą w regionie, która pomyślnie przeszła skomplikowany proces certyfikacji. Zweryfikowane i zaakceptowane zostało wszystko – od zabezpieczeń pomieszczeń przechowujących dokumentację maturalną, aż po kluczowy element – program nauczania. Oficjalna zgoda na wprowadzenie nowego programu przyszła z Ministerstwa Edukacji Narodowej, podpisanej przez Barbarę Nowacką.

Jak wyjaśnia dyrektor liceum, Grzegorz Walotek, proces ten był bardzo wymagający i trwał kilka lat. Szkoła gościła reprezentantów International Baccalaureate Organization (IBO), których zadaniem było ocenić wszystkie aspekty funkcjonowania placówki. Po spełnieniu wielu kryteriów, w tym przeszkoleniu 20 nauczycieli w ramach certyfikowanych kursów, liceum otrzymało autoryzację do wprowadzenia programu Diploma Programe. Nauczyciele musieli przygotować autorskie programy nauczania, które zostały poddane dokładnej analizie przez konsultantów IBO.

Wymogi dotyczyły także sprzętowej strony edukacji. Szkoła musi posiadać odpowiednio wyposażone pracownie chemiczną, biologiczną i fizyczną. Wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne są niezbędne do przeprowadzania eksperymentów i prac projektowych. Dodatkowo, biblioteka szkoły powinna być zaopatrzona w odpowiednie lektury w języku angielskim. Dyrektor Walotek z dumą podkreśla, że to ogromny krok naprzód w rozwoju szkoły i znaczne poszerzenie oferty edukacyjnej. Uczniowie oddziału międzynarodowego będą mieli możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki rozwoju.

Spośród przedmiotów społecznych oferowane są historia, geografia, ekonomia, zarządzanie biznesem, filozofia i psychologia. Natomiast w ramach bloku przedmiotów przyrodniczych występuje biologia, chemia, fizyka oraz środowisko i społeczeństwo. Nawet matematyka jest dostępna w dwóch nurtach: teoretycznym i stosowanym. Dyrektor wyraża podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces certyfikacji, w tym dla Wicedyrektor-koordynatorki programu IB oraz nauczycieli za ich zaangażowanie i ciężką pracę. Bez wsparcia prezydenta miasta nie byłoby to możliwe. Zauważa, że ta historyczna chwila zbiegła się z 130. rocznicą powstania szkoły.

Pierwszym rocznikiem, który skorzysta z nowości w ofercie edukacyjnej, będą obecni uczniowie klas ósmych. Niezbędne informacje dotyczące wymogów aplikacji do oddziału międzynarodowego zostaną udzielone podczas Dnia Otwartego „Staszica”, który odbędzie się w sobotę, 23 marca. Szkoła zaprasza wszystkich zainteresowanych od godz. 10:00 do 13:00.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński gratuluje całej społeczności szkolnej tego osiągnięcia. Podkreśla, ile wysiłku włożyło grono pedagogiczne z dyrektorem Walotkiem na czele, aby spełnić wszystkie wymagania. To inwestycja w talenty i edukację młodych ludzi, która otwiera im drogę do najznakomitszych uniwersytetów na całym świecie. Jest to również znaczący krok w rozwoju miasta.