Sosnowiec kontynuuje publiczne dofinansowanie procedury in vitro z korzyścią dla 40 par w 2024 roku

Sosnowiec, miasto znajdujące się na południu Polski, po raz kolejny przewiduje środki na wspieranie procedury in vitro. W 2024 roku kolejne 40 par będzie miało możliwość uzyskania finansowego wsparcia na tę procedurę. Proces składania wniosków oraz oświadczeń rozpocznie się od dnia 25 marca.

W tym roku, sześć klinik medycznych będzie udzielać usług związanych z tą procedurą mieszkańcom Sosnowca, które zdecydują się na korzystanie z programu.

Program dofinansowania leczenia in vitro przez miasto Sosnowiec jest realizowany już od kilku lat. W latach 2021-2024 korzyści z tego programu mogło odczuć aż 160 par. Działania te doprowadziły do narodzin 39 dzieci.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, podkreślił zaangażowanie miasta w działania na rzecz leczenia niepłodności. Choć na horyzoncie pojawiają się sygnały o możliwości powrotu do programu dofinansowania in vitro ze środków państwowych, miasto Sosnowiec nadal zamierza kontynuować swoje działania w tej dziedzinie, aby pomóc kolejnym parom.

Władze Sosnowca zapowiedziały dalsze wsparcie dla programu, deklarując roczne przeznaczenie na ten cel 200 tys. złotych. W sumie w latach 2021-2024 miasto będzie wesprze pary starające się o potomstwo kwotą około 800 tys. złotych.

Realizacja programu w roku 2024 będzie odbywać się w sześciu klinikach, do których mieszkańcy będą mogli zgłosić się bezpośrednio. Wśród nich znajdują się GynCentrum, Medi Partner Katowice (Invimed Sp. z o.o.), Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie, Centrum BOCIAN, Provita Sp. z o.o. oraz Centrum Leczenia Niepłodności „NOVOMEDICA” w Mysłowicach.

Program przewiduje wsparcie dla 40 par spełniających określone kryteria, takie jak wiek kobiety (23-40 lat), rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH powyżej 0,7 ng/ml, bycie w związku małżeńskim lub partnerskim i zamieszkiwanie na terenie Sosnowca przez co najmniej jedno z partnerów. Ponadto, para musi mieć udokumentowane potwierdzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności lub udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję.

Proces składania wniosków i oświadczeń rozpocznie się 25 marca. Kolejność zgłoszeń będzie decydować o przyznaniu dofinansowania. W razie pytań lub wątpliwości, mieszkańcy Sosnowca powinni skontaktować się z Wydziałem Zdrowia UM w Sosnowcu.