Miejskie stypendia artystyczne przyznane talentowanym młodym artystom w roku 2023/2024

W toku najbliższego roku szkolnego i akademickiego 2023/2024, dziewięciu utalentowanych młodych artystów zostało wyróżnionych miejskimi stypendiami artystycznymi. Z pośród 21 kandydatów, którzy ubiegali się o wsparcie, wyselekcjonowano dziewięć najbardziej obiecujących postaci.

Wszyscy kandydaci, którzy aplikowali o Miejskie Stypendium Artystyczne, to zasłużeni uczniowie i studenci z naszego miasta, wykazujący znaczące umiejętności w różnych dziedzinach sztuki. W skład tej grupy wchodzili entuzjaści muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, literatury, fotografii, architektury, wzornictwa przemysłowego oraz stylizacji i projektowania ubioru. Wielu z nich to laureaci i finaliści konkursów, turniejów i festiwali na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, wyraził swoje podziw wobec zdolnej młodzieży z naszego miasta. „Gratuluję wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia artystyczne. Jest inspirujące widzieć tak wiele talentów w naszym mieście. Jestem przekonany, że wsparcie finansowe, które otrzymają, pomoże im w dalszym rozwoju artystycznym. Liczba wniosków, która wpłynęła do nas w tym roku, była rekordowa od kilku lat” – podkreśla.