Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w lutym 2024

Każdego roku, w lutym, uwaga społeczeństwa koncentruje się na potrzebach osób, które zostały poszkodowane przez przestępstwa. Jest to spowodowane inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości, które organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W roku 2024 obchody tego wydarzenia odbędą się między 19 a 23 lutego. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej i instytucji państwowych, a także samorządu lokalnego na temat praw i potrzeb ofiar przestępstw.

Inicjatywa Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została zapoczątkowana w roku 2000 przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od tamtej pory co roku w lutym angażuje ona różne podmioty do działań na rzecz wsparcia ofiar przestępstw. Do aktywnego udziału w organizacji obchodów włączyli się nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, ale również asystenci sędziów, referendarze, prawnicy, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci i inni specjaliści. Dzięki ich zaangażowaniu, osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwość uzyskać porady prawne, a także informacje na temat dostępnego wsparcia psychologicznego i socjalnego.

Zgodnie z przepisami prawa, sytuacja osób pokrzywdzonych przestępstwem wymaga stałego monitorowania oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich warunków życia. Przez cały Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem podjęte zostaną różne inicjatywy mające na celu zapewnienie skutecznej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Informacje na temat miejsca i godzin dyżurów osób udzielających wsparcia w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą dostępne zarówno w mediach lokalnych, jak i na stronach internetowych instytucji biorących udział w organizacji tego wydarzenia.

Poza tym, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na pomoc sieci ośrodków specjalistycznego wsparcia. Są one finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości podlegającego Ministerstwu Sprawiedliwości. Poniżej znajduje się lista tych ośrodków wraz z mapą pokazującą ich lokalizację.