MOPS w Sosnowcu podaje informacje dotyczące nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym

Chcielibyśmy poinformować, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Sosnowcu przekazuje informacje dotyczące nowego dokumentu prawnego. Z dniem 31 grudnia 2023 roku, weszła w życie zaktualizowana wersja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku, która dotyczy dodatku osłonowego. Zmienione przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2023 roku pod numerem pozycji 759, gdzie uwzględniono wszelkie wprowadzone poprawki.

Obowiązkiem związanym z przydzielaniem wspomnianego świadczenia w czasie od pierwszego dnia stycznia do końca czerwca 2024 roku jest zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym MOPS w Sosnowcu jest odpowiedzialny za skuteczne i prawidłowe wykonanie tego zadania, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi przez wspomnianą nowelizację ustawy.