Nowelizacja ustawy o dodatku osłonowym: Informacje od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Komunikat wydany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) z Sosnowca informuje o wprowadzeniu zmian w ustawie dotyczącej dodatku osłonowego. Zgodnie z tą informacją, nowelizacja ustawy weszła w życie w ostatnim dniu 2023 roku, czyli 31 grudnia.

Wprowadzona zmiana bazuje na pierwotnej ustawie datowanej na 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2023 r., pozycja 759 ze zmianami). Ta nowość legislacyjna przewiduje różne zadania związane z przyznawaniem dodatku osłonowego, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowany termin realizacji tych zadań to okres półrocza między 1 stycznia a 30 czerwca 2024 roku. Warto zaznaczyć, że wszelkie decyzje w sprawie przyznawania tego świadczenia będą podejmowane przez MOPS w Sosnowcu.