Nowy program wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w Sosnowcu

Samorząd w Sosnowcu postanowił lepiej wesprzeć nauczycieli i rodziców w trudnym czasie pandemii. To właśnie dla nich, przygotowane zostały specjalne szkolenia oraz wsparcie specjalistów, dzięki któremu możliwe będzie realne poprawienie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, a także rodziców i nauczycieli. Najnowsza propozycja samorządu Sosnowca została przedstawiona podczas wtorkowego (9 marca) spotkania prasowego, które zostało zorganizowane przez Annę jedynak, czyli pełnomocniczkę prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Ogłoszenie nowego programu

W ramach odbytego spotkania Anna Jedynak przedstawiła szczegóły związane z celem wprowadzenia nowego programu pedagogiczno-profilaktycznego. Głównym celem jest przeciwdziałanie problemom psychicznym dzieci, co ma uwzględniać zarówno działania profilaktyczne, jak i podejmowanie doraźnych działań wszędzie tam, gdzie dany problem jest widoczny. Przede wszystkim udział w szkoleniach realizowanych w ramach programu ma pomóc w wychwyceniu tych trudnych momentów u dzieci, które nieraz mogłyby się wydawać niedostatecznie oczywiste. W efekcie ułatwione być powinno powracanie dzieci do szkoły, gdy tylko zelży reżim sanitarny i taka opcja pojawi się jako dopuszczalna.

Jakie działania będą prowadzone?

Zgodnie z założeniami programu prowadzone będą sprawdzone działania, które w procesie ewaluacyjnym zostały uznane za pomocne. Co za tym idzie, samorząd Sosnowca chce realizować działania przeprowadzane przez różne instytucje, które wiązały się z realną realizacją profilaktycznego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jak podkreśla Anna Jedynak, szkolenia mają dać rodzicom i nauczycielom realne narzędzia pozwalające na obserwację i wsparcie dzieci. Co za tym idzie, mają one realnie pomóc najmłodszym w ograniczeniu szoku, jaki powstanie, gdy tylko powrócą one do szkolnych ławek.

Bezpłatne szkolenia

W marcu i kwietniu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. O ich realizacji poinformowała Dorota Szewczyk, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Przewidziane jest zrealizowanie blisko 20 takich szkoleń. Jak sama podkreśliła, już na początku marca odbyły się pierwsze 3 tego typu spotkania, w których wzięło udział około 300 nauczycieli. Poświęcone były one zagadnieniom  takim jak  doskonalenie metodyki nauczania i wychowania, a także powrót do kształcenia o charakterze stacjonarnym.