PIS zapowiada kontynuację programów socjalnych

W biurze Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Sosnowcu 4 kwietnia po południu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. poseł Ewa Malik i radni Rady Miejskiej w Sosnowcu. Omówili oni swoje stanowisko wobec krytyki ze strony opozycji dotyczącej różnych kwestii, m.in. polityki społecznej i finansowej. Dodatkowo zadeklarowali dalsze wsparcie dla społeczeństwa i wyrazili brak zgody na dążenie opozycji do podniesienia stóp procentowych. Poseł Ewa Malik przyznała, że dyskusja o faktach może być wyzwaniem, a rzeczywistość jest taka, że utrzymująca się wysoka inflacja jest wynikiem konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Rodziny borykały się z problemami finansowymi, ale to rząd PiS odkrył remedium na tę sytuację. Nie tylko zabezpieczyli nasz system podatkowy, ale przede wszystkim postawili na programy społeczne, które skutecznie rozwiązały większość problemów. Teraz żadne dziecko nie chodzi głodne, a młode rodziny mogą śmiało planować swoją przyszłość. Natomiast PO poprzez swoich specjalistów zgodnie uważa, że jedynym rozwiązaniem problemów z inflacją jest podnoszenie stóp procentowych. PiS sprzeciwia się takiej perspektywie politycznej i egzekwowaniu tych działań, gdyż w przeszłości okazały się one nieskuteczne. Wyższe stopy procentowe pogłębiają problemy, gdyż rodziny nie są w stanie spłacać podwyższonych rat kredytów. W ostateczności takie podejście skutkuje bezrobociem i upadkiem firm, jak twierdzi poseł z Sosnowca.