Planowane utrudnienia w komunikacji związane z pracami konserwacyjnymi na wiadukcie nad ulicą 3 Maja

W nadchodzący czwartek, miejscowe władze planują rozpoczęcie działań konserwacyjnych na istotnym skrzyżowaniu miasta, a mianowicie na wiadukcie przechodzącym nad ulicą 3 Maja, który biegnie dalej wzdłuż ulic Narutowicza i Staszica. Niewątpliwie, tego typu działania będą miały wpływ na płynność ruchu drogowego w tym obszarze.

Pierwszym etapem prac będzie zamknięcie dla ruchu drogowego jezdni przy ulicy 3 Maja prowadzącej do centrum miasta. Rozpocznie się to 23 maja. Niemniej jednak, już 30 maja prace zostaną tymczasowo zaprzestane, co pozwoli na normalne funkcjonowanie drogi.

Kolejny etap działań przewidziany jest na początek czerwca. W dniach od 3 do 7 czerwca, zamknięta zostanie jezdnia kierująca do Dąbrowy Górniczej. Prace konserwacyjne będą kontynuowane także w okresie od 10 do 14 czerwca. Wówczas to droga będzie zamykana na odcinkach, w zależności od postępu realizacji prac na wiadukcie.

W czasie największych utrudnień w ruchu, kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdów prowadzących przez ulice Staszica i Narutowicza. Innymi słowy, aby kontynuować jazdę ulicą 3 Maja, kierowcy będą musieli skierować się na wiadukt. Apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi na znaki drogowe.