Podsumowanie operacji "Bezpieczny Pieszy" mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach

Operacja „Bezpieczny Pieszy” to strategiczne inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz redukcję liczby incydentów drogowych, w których biorą udział przechodnie. W wyznaczonych obszarach przejść dla pieszych, służby porządkowe skupiały się na nieprawidłowych interakcjach między kierowcami a narażonymi na ryzyko uczestnikami ruchu drogowego. W trakcie tych działań, funkcjonariusze odnotowali prawie 210 naruszeń.

Wczoraj, oficerowie przydzieleni do patrolu drogowego w Sosnowcu przeprowadzili działania w ramach kampanii „Bezpieczny Pieszy”. Funkcjonariusze skoncentrowali swoje wysiłki na kluczowych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na terenie Sosnowca. W działaniach uczestniczyło 24 sosnowieckich policjantów.

Funkcjonariusze prawa reagowali na każde naruszenie popełniane przez kierowców, które stwarzało niebezpieczeństwo dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Zwracali również uwagę na zachowanie pieszych. W trakcie działań, odnotowano prawie 210 naruszeń, z czego większość, czyli około 150, dotyczyła kierowców przekraczających prędkość w rejonie przejść dla pieszych. Inne zaobserwowane naruszenia obejmowały wyprzedzanie przy przejściach oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych – zwiększona czujność umożliwi szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. Tylko w roku 2023 na terenie Śląska doszło do ponad 550 wypadków, w których uczestniczyli piesi.

Zgodnie z obecnie obowiązującą taryfikacją, grzywny za naruszenia drogowe są następujące: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych, wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 złotych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych.

Zachęcamy także pieszych do noszenia elementów odblaskowych na obszarach zabudowanych, co umożliwi kierowcom dostrzeżenie nas, kiedy będziemy chcieli przekroczyć słabo oświetlone przejście dla pieszych.