Proces zgłaszania kandydatur na Nagrody Sportowe Miasta Sosnowca w pełnym toku

Obecnie trwa proces rekrutacyjny, który ma na celu wyłonienie kandydatów do otrzymania prestiżowych Nagród Sportowych Miasta Sosnowca. Cała procedura potrwa do 16 listopada, dając możliwość zgłoszenia swojej kandydatury wszystkim zainteresowanym.

Proces zbierania wniosków jest przeprowadzany w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje wnioski, które są formułowane na podstawie osiągnięć sportowych zdobytych w okresie od 1 lipca do 31 października 2023 roku. Termin nadsyłania tych wniosków upływa 16 listopada 2023 roku. Drugi etap to zgłoszenia oparte na wynikach sportowych, które zostały osiągnięte po 31 października 2023 roku. Na ich zgłoszenie kandydaci mają 30 dni od dnia osiągnięcia danego wyniku.

Wnioski mogą składać osoby spełniające określone przez regulamin kryteria. Mogą to być zarówno zawodnicy, którzy osiągnęli wymagane rezultaty sportowe, jak i trenerzy, którzy prowadzą szkolenie zawodników, którzy zdobyli wyniki zgodne z wymogami regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, procedura zgłoszeniowa jest realizowana przez ich prawnych opiekunów.

Wszystkie wnioski powinny zostać złożone w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, znajdującym się przy ulicy 3 Maja 41. Sekretariat jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.