Profesor Ryszard Koziołek zaszczytem pełni drugą kadencję na stanowisku Rektora Uniwersytetu Śląskiego

16 kwietnia 2024 roku nastąpiło wydarzenie o znaczeniu wręcz historycznym dla Uniwersytetu Śląskiego – odbyły się wybory na rektora tej uczelni na okres 2024-2028. Wyniki głosowania przyniosły ze sobą informację, że zaufanie społeczności akademickiej zdobył ponownie prof. dr hab. Ryszard Koziołek, który został wybrany już w pierwszej turze.

Uniwersytet Śląski to miejsce szczególne dla profesora Koziołka, ponieważ jest z nim związany nie tylko jako absolwent, ale także pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Swoje sukcesy naukowe zawdzięcza m.in. Profesorom: Stefanowi Szymutce, Krzysztofowi Kłosińskiemu, Tadeuszowi Sławce, którzy mieli ogromny wpływ na jego rozwój naukowy oraz na postrzeganie pracy ze studentami i funkcjonowanie uniwersytetu.

Profesor Koziołek od wielu lat cieszy się uznaniem w środowisku naukowym jako badacz literatury i ekspert w zakresie twórczości Teodora Parnickiego oraz Henryka Sienkiewicza. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje, za które otrzymał prestiżowe nagrody, takie jak Nagroda Literacka Gdynia, Śląski Wawrzyn Literacki czy Nagroda im. Kazimierza Wyki.

W 2009 roku prof. dr hab. Ryszard Koziołek rozpoczął swoją karierę w administracji uniwersyteckiej na zaproszenie Profesor Olgi Wolińskiej, co zaowocowało powstaniem Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Jego doświadczenie pozwoliło na stworzenie Nowej Koncepcji Studiów, unikalnej formy kształcenia uniwersyteckiego w skali kraju.

W 2020 roku profesor Koziołek objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego, a w 2024 pełni funkcję prezydenta uniwersytetu europejskiego w ramach sojuszu Transform4Europe. Dzięki jego inicjatywie Katowice uzyskały tytuł Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024, a zarząd województwa śląskiego postawił na rozwój infrastruktury naukowej i dydaktycznej dla nauk chemicznych i biologicznych.

Profesor Koziołek pełni również wiele ważnych funkcji w świecie literatury, był m.in. członkiem jury Nagrody Literackiej Nike oraz przewodniczącym polskiego jury Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Jest również pomysłodawcą i organizatorem Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który zdobył nagrodę dla najlepszej inicjatywy popularnonaukowej w Europie.