Program KOS-zawał oferuje rehabilitację kardiologiczną na Śląsku

Rehabilitacja kardiologiczna stanowi kluczowy element procesu powrotu do pełnej sprawności po wystąpieniu zawału serca, przeprowadzonej operacji kardiochirurgicznej czy w przypadku niewydolności tego organu. Śląskie centra medyczne oferują kompleksowe usługi rehabilitacyjne dla pacjentów z chorobami serca w ramach programu o nazwie KOS-zawał. Program ten zapewnia opiekę nad pacjentem przez pełny rok od momentu wystąpienia incydentu kardiologicznego.

W ramach programu KOS-zawał, pacjenci mają dostęp do specjalistycznej rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja ta jest ogromnie ważna, bowiem dzięki niej można znacznie zmniejszyć negatywne skutki zawału serca, a także obniżyć ryzyko ponownej hospitalizacji pacjenta.

Pierwszy etap rehabilitacji, trwający około dwóch tygodni, rozpoczyna się jeszcze podczas pobytu pacjenta w szpitalu. Celem działań podjętych na tym etapie jest jak najszybsze mobilizowanie pacjenta po zabiegu. To oznacza między innymi samodzielne siadanie, wstawanie oraz krótkie spacery wokół łóżka. Po zakończeniu tego etapu i ustabilizowaniu stanu zdrowia pacjenta, następuje przekazanie go do ośrodka rehabilitacyjnego. Tam dokonuje się kwalifikacji pacjenta do określonego modelu leczenia.

Eksperci medyczni podkreślają, że udział pacjenta we wczesnej rehabilitacji ma bezpośredni wpływ na czas rekonwalescencji, szybkość powrotu do zdrowia oraz samodzielnego funkcjonowania.