Przez kilka miesięcy niedostępny przejazd pod wiaduktem kolejowym w pobliżu Placu Kościuszki i ul. Nowopogońskiej

Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez PKP, komunikacja pod wiaduktem kolejowym znajdującym się w okolicy Placu Kościuszki i ulicy Nowopogońskiej jest obecnie zawieszona. Dostęp do tego fragmentu drogi został całkowicie zablokowany.

Potrzeba zamknięcia tego przejazdu wynika z planów rozbudowy linii kolejowej na odcinku Katowice-Sosnowiec-Będzin, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tam różnego rodzaju prac remontowych i budowlanych. W związku z tymi pracami, kierowcy muszą nastawić się na utrudnienia, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Aby złagodzić te trudności, PKP wyznaczyło specjalne objazdy. Pomimo zamknięcia głównego przejazdu, możliwość poruszania się po okolicy nie jest całkowicie ograniczona – kierowcy mogą korzystać z alternatywnych tras objazdowych.