Sosnowiec jako kluczowy partner w europejskim projekcie CICADA4CE poświęconym strategiom adaptacji do zmian klimatycznych

Projekt o nazwie „CICADA4CE – skuteczność w zarządzaniu adaptacją do zmiany klimatycznej poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej” jest częścią inicjatyw współfinansowanych przez Program UE Interreg Europa Środkowa. Sosnowiec, jako jedno z dwunastu miast europejskich, ma przywilej być integralnym partnerem tego ważkiego projektu.

Głównym celem CICADA4CE jest rozwijanie efektywnych strategii miejskiej adaptacji do zmian klimatycznych. Te strategie będą opracowywane we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, poprzez zaangażowanie ich w działania miejskich laboratoriów innowacji. W czasie realizacji projektu, miasto Sosnowiec planuje stworzenie także niewielkiej eko-inwestycji, której innowacyjny koncept zostanie opracowany przez uczniów sosnowieckich szkół przy wsparciu specjalistów.

Projekt przewiduje aktywne zaangażowanie mieszkańców Sosnowca, dzięki czemu możliwe będzie opracowanie lokalnych rozwiązań odpowiadających na problemy wynikłe z negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz dostosowanych do realnych potrzeb społeczności lokalnej.

Wszelkie osoby indywidualne, organizacje społeczne, instytucje oraz inni zainteresowani udziałem w realizacji projektu są zachęcani do kontaktu. Osobą do kontaktu jest Tomasz Przedpełski, dostępny pod numerem telefonu 032 296 0 715.

Liderem całego przedsięwzięcia jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Projekt rusza 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 30 listopada 2026. Całkowity budżet projektu wynosi 2. 143,840 EUR, z czego kwota dofinansowania EFRR stanowi 1.715,072 EUR.