Sosnowiecka Spółdzielnia Niewidomych Promet zdobywa kolejne wyróżnienie

12 października Sosnowiecka Spółdzielnia Niewidomych Promet ponownie zasłużyła na ważne wyróżnienie. Na celebracji odbywającej się w Zamku Królewskim w Warszawie, która podsumowywała XVIII edycję konkursu dla instytucji, pracodawców i osób indywidualnych wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Spółdzielnia Promet została uhonorowana. Nie tylko zdobyła ona laury na poziomie regionalnym, o czym już wcześniej informowaliśmy, ale także na arenie krajowej, gdzie zajęła drugie miejsce w kategorii Zatrudnienie chronione.

Konkurs organizowany corocznie od niemal dwóch dekad ma na celu przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jego ideą jest integracja tych osób i umożliwianie im pełnego udziału w życiu społecznym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie standardów istniejących stanowisk. Statuetka Lodołamacza, która jest symbolem otwartości i zaangażowania, stanowi nagrodę w tym konkursie.

Reprezentanci spółdzielni podkreślają, że działają w duchu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, starając się wpływać na zmianę świata na lepsze. Ich zaangażowanie nie ogranicza się jedynie do osób niepełnosprawnych – współpracują również z różnymi stowarzyszeniami i fundacjami, promują rozwój regionu i miasta Sosnowiec. Dodatkowo, aktywizują zawodowo młodzież i organizują wsparcie finansowe dla innych organizacji.