Transformacja energetyczna na Śląsku: inwestycje za 400 mln zł tworzą i utrzymują miejsca pracy

Realizacja ośmiu projektów wpisujących się w ramy transformacji energetycznej województwa śląskiego, o łącznej wartości około 400 mln zł, przewiduje utrzymanie oraz stworzenie kilkuset miejsc pracy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, te inwestycje będą wspierane finansowo i otrzymają prawie 126 mln zł dofinansowania.

Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane przez różne spółki, takie jak Centrum Badań i Dozoru, Tauron, Grenevia (dawniej Famur), Carboautomatyka, Elektrometal, Fasing, COIG oraz Europejskie Technologie Górnicze. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, w piątek skomentował te doniesienia następująco: „Wybrane dzisiaj projekty to prawie tysiąc miejsc pracy, które przełożą się również na zmianę profilu działalności firm i wprowadzenie nowych, ulepszonych i pozytywnych dla klimatu produktów, usług, procesów. Dzięki tym zmianom firmy z regionu staną się bardziej konkurencyjne, co pozwoli im na zdobywanie nowych rynków”.

Projekty te są pierwszą transzą wsparcia przyznawanego w ramach stabilizacji ekonomicznej poprzez dywersyfikację produkcji lub usług w czasach transformacji. W sumie, regionalny program przewiduje prawie pół miliarda złotych z funduszy unijnych na ten cel. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który został stworzony w celu łagodzenia negatywnych skutków transformacji dla gospodarki, poprzez wzmacnianie przedsiębiorczości.