W Sosnowcu dzikie zwierzęta stają się problemem: myśliwi i policja zmuszeni do interwencji

Stolicą problemu z dzikami w województwie śląskim stał się Sosnowiec, ale również inne miasta regionu borykają się z tym samym wyzwaniem. Niezaproszone zwierzęta skłoniły mieszkańców do powiadomienia lokalnych władz o sytuacji, która została przekazana do rozwiązania myśliwym.

Dziki coraz częściej pojawiające się w miastach stały się niestety powszechnym zjawiskiem. Znajdując się w poszukiwaniu pożywienia, te zwierzęta coraz śmielej penetrują tereny miejskie. Sosnowiec nie jest jedyny – również Mysłowice i Jaworzno muszą zmagać się z tym nieproszonym gościem. Zwierzęta są przyciągane zapachem jedzenia z miejscowych śmietników. Dodatkowo, naturalne siedliska dzików ulegają stopniowej redukcji przez działalność człowieka, co powoduje ich migrację do obszarów zabudowanych. Społeczność lokalna żyje w obawie o bezpieczeństwo, szczególnie kiedy chodzi o dzieci.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zwrócił uwagę na problem dzików na ulicy Bronowej, który został przekazany do rozwiązania myśliwym z lokalnego koła łowieckiego. Prezydent poinformował, że po kilku dniach otrzymywania sygnałów od mieszkańców o obecności dzików i potencjalnym zagrożeniu, udało się zlokalizować zwierzęta i myśliwi odstrzelili kilka sztuk. Interwencja myśliwych została jednak przerwana przez nietrzeźwego mieszkańca, który zaatakował grupę. Incydent skończył się interwencją policji i przetransportowaniem agresora do izby wytrzeźwień.

Prezydent Chęciński zwrócił się z prośbą do społeczności o unikanie agresywnych zachowań wobec myśliwych, przypominając, że obecność myśliwych jest odpowiedzią na wezwanie mieszkańców z powodu problemu z dzikami.

Ważne jest również edukowanie społeczności o podejściu do dzików. Nie należy ich karmić, straszyć ani płoszyć. W przypadku młodych dzików, trzeba zachować szczególną ostrożność. Zdecydowanie nie wolno dotykać warchlaków. Gdy matka jest w pobliżu, może stać się bardzo agresywna i zaatakować. Dlatego nawet przy spotkaniu z młodym dzikiem zaleca się spokojnie oddalić. Jeśli dzik zaczyna biec w naszym kierunku, wystarczy zejść mu z drogi. Dziki nie są zwrotne i aby zmienić kierunek, muszą najpierw zatrzymać się. Tą informacją można skorzystać do zdobycia przewagi i ucieczki. Informacje o lokalizacji dzików powinny być zgłaszane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.