Zakaz ruchu pod wiaduktem kolejowym przy Placu Kościuszki i ul. Nowopogońskiej

Do informacji nadesłanych przez PKP dotarła wiadomość o zamknięciu ruchu drogowego pod wiaduktem kolejowym, położonym w sąsiedztwie Placu Kościuszki i ulicy Nowopogońskiej. Ta nieoczekiwana sytuacja wynika ze stratyfikowanych warunków komunikacyjnych w tej części miasta.

Zamknięcie przejazdu jest wynikiem konieczności przeprowadzenia prac związanych z rozbudową linii kolejowej. Szlak, który obecnie jest modernizowany, to trasa Katowice-Sosnowiec-Będzin. Mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zostały wytyczone alternatywne trasy objazdowe.

Niestety, nie jest to problem, który można szybko rozwiązać. Prace związane z rozbudową linii kolejowej potrwają prawdopodobnie kilka miesięcy. To oznacza, że miejscowi mieszkańcy i wszyscy korzystający z tej trasy będą musieli dostosować się do nowych warunków ruchu drogowego przez ten czas.