Wyłoniono laureatów miejskich stypendiów artystycznych na rok szkolny i akademicki 2023/2024

Z radością ogłaszamy, że w bieżącym roku szkolnym i akademickim 2023/2024, przyznane zostały miejskie stypendia artystyczne. Z tej wyjątkowej okazji skorzystało dziewięć wyjątkowo utalentowanych osób.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, z entuzjazmem gratuluje wszystkim młodym talentom, którzy mieli zaszczyt otrzymać te stypendia artystyczne. Wyraża swoje zadowolenie z tego, że w naszym mieście mieszkają tak niezwykle zdolni ludzie. Wierzy głęboko, że przekazane środki finansowe, będą służyły jako pomoc w dalszej drodze artystycznego rozwoju laureatów. Ponadto podkreśla z zadowoleniem, że liczba złożonych wniosków o stypendium była najwyższa od wielu lat.