Wymagane naprawy nawierzchni bitumicznej pod wiaduktem PKP na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu

Zaistniała konieczność przeprowadzenia prac naprawczych na uszkodzonej nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska, znajdującej się pod wiaduktem PKP na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. Przyczyną tych działań są usterki, które wymagają niezwłocznego odrestaurowania.

Planowane prace mają być realizowane w dniach 13 i 14 lutego, co może spowodować przejściowe utrudnienia w ruchu drogowym. Taka informacja została podana do wiadomości publicznej przez Tramwaje Śląskie S.A., które zwróciły uwagę na to, że remont będzie wymagał tymczasowego zamknięcia jednego z pasów ruchu.