Zgłoszenia na X Edycję Budżetu Obywatelskiego zakończone: Co dalej?

Do 22 maja 2023 roku otwarte były zgłoszenia do X edycji Budżetu Obywatelskiego w mieście. W tym okresie, zostało złożone ponad 160 propozycji projektów od mieszkańców. Czy zatem jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie inicjatywy mogą zostać wprowadzone w życie?

Działania w ramach Budżetu Obywatelskiego to szansa dla mieszkańców na bezpośredni wpływ na kształtowanie swojego otoczenia. To właśnie oni decydują, które projekty są najpotrzebniejsze i jakie zmiany chcieliby zobaczyć w swojej dzielnicy. Dzięki temu procesowi, społeczność lokalna może aktywnie angażować się w rozwijanie swojego środowiska, co przyczynia się do budowania silniejszych więzi między mieszkańcami – podkreślał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Obecnie, miasto koncentruje się na analizie oraz weryfikacji zgłoszonych wniosków. Władze muszą dokładnie przeanalizować każdy z nich pod kątem m.in. kompletności dokumentów, poprawności podpisów czy zgodności planowanego budżetu projektu. Jednak mieszkańcy nie muszą martwić się o szczegółowe aspekty finansowe takie jak koszty realizacji projektu – te kwestie leżą już w gestii urzędu miasta.

Mimo że lista zgłoszonych wniosków aktualnie jest trzymana w tajemnicy, rzecznik prasowy potwierdza, że historycznie najwięcej propozycji dotyczyło takich obszarów jak place zabaw, remonty chodników i dróg oraz większe inwestycje infrastrukturalne jak Balaton czy tężnie. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń zapowiedziano na wrzesień, po zakończonym procesie weryfikacji. Następnie rozpocznie się etap głosowania przez mieszkańców, a wyniki będą najprawdopodobniej ogłoszone w październiku.